POLITYKA POUFNOŚCI
POLITYKA POUFNOŚCI

POLITYKA POUFNOŚCI

Odpowiedzialne podejście i troska o interesy Klientów każą stosować odpowiedni system ochrony informacji.

Dochowujemy szczególnej staranności, aby dane uzyskane przy świadczeniu obsługi nie zostały ujawnione osobom niepożądanym.

Realizując politykę poufności wykorzystujemy następujące sposoby zabezpieczenia informacji:

zabezpieczenia technologiczne – obejmujące m.in. oprogramowanie antywirusowe, antyhackerskie, antyszpiegujące, spełniające wysokie standardy zamki zabezpieczające dostęp do pomieszczeń firmy, zamki we wszystkich szafach, w których przechowywane są dokumenty;

zabezpieczenia prawne – obejmujące m.in. odpowiednie oświadczenia oraz zapisy w umowach z pracownikami i podmiotami współpracującymi, specjalne procedury wewnętrzne;

zabezpieczenia organizacyjne – obejmujące m.in. dostęp do dokumentów, w tym Archiwum, wyłącznie przez upoważnione osoby, przekazywanie dokumentów z i do firmy z zastosowaniem odpowiednich trybów potwierdzeń, dodatkowe informacje zawarte w korespondencji, niszczenie dokumentów przy wykorzystaniu właściwego sprzętu, ochrona budynku, szczegółowy rejestr wejść i wyjść pracowników oraz innych osób.